Historie vojenské geografie

Geografická služba - dříve pod názvem vojenská zeměpisná služba - vznikla v roce 1918 bezprostředně po rozpadu Rakousko-uherské monarchie a vzniku samostatného Československa (28. října 1918). Po vzniku republiky byly její vládní a vojenské orgány nuceny řešit složité úkoly - prosadit suverenitu nového státu na celém území, zajistit jeho obranu, konstituovat správu státu a řízení hospodářství i zásobování, zabezpečit činnost československé delegace na mírových jednání v Paříži i v reparačních orgánech působících ve Vídni. Ke všem úkolům byly mj. třeba aktuální geodetické a mapové podklady. Vzhledem k tomu, že těchto podkladů byl na území republiky nedostatek, bylo nutné urychleně zahájit organizování mapovacích, kartografických a reprodukčních prací.

Uvedené potřeby vedly k tomu, že necelý měsíc po vyhlášení samostatnosti - 27. listopadu 1918 - vydalo vrchní velitelství  československé branné moci rozkaz číslo 8 o zřízení své nové součásti - oddělení vojenské zeměpisné záležitosti (kartografie). Tímto aktem se datuje vznik československé vojenské zeměpisné služby.