Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

VGHMÚřVojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého (VGHMÚř) je přímo podřízeným vojenským zařízením sekce zpravodajského zabezpečení AČR Ministerstva obrany (SZZ AČR MO). Je hlavním produkčním zařízením geografické služby AČR (GeoSl AČR) a hydrometeorologické služby AČR (HMSl AČR). Hlavním dislokačním místem je Dobruška, kde sídlí ředitelství úřadu. Další organizační součásti úřadu jsou umístěny v dislokacích Praha, Olomouc, Prostějov, Sedloňov, Sedlec-Vícenice, Pardubice a Čáslav. Odborným řízením VGHMÚř je pověřeno oddělení GEOMETOC přímo podřízené řediteli SZZ AČR MO.

VGHMÚř je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností zejména v oblastech:

- Geografického zabezpečení resortu MO

- Hydrometeorologického zabezpečení resortu MO

- Polygrafického zabezpečení resortu MO

- Zabezpečení resortu MO v oblasti GNSS

- Zásobování geografickými produkty a vojenskými skladovými tiskopisy

- Výcviku v oblastech působnosti GeoSl AČR

Geografické zabezpečení zajišťuje trvalým sběrem informací z území ČR a zahraničí, tvorbou a správou standardizovaných geodetických, mapových, geodatabázových a dalších geografických produktů a podkladů včetně jejich využívání v rámci geografických informačních systémů k zajištění OPSÚ a zahraničních operací.

Hydrometeorologické zabezpečení zajišťuje trvalým sběrem, správou a distribucí standardizovaných hydrometeorologických informací a produktů včetně poskytováním leteckých meteorologických služeb ve vojenském letectví z území ČR a zahraničí, zpracováváním klimatografických popisů zájmových prostorů a vyhodnocováním prvků a jevů volné atmosféry.

V rámci polygrafického zabezpečení realizuje tisk mapových a dalších geografických produktů. Současně zajišťuje tisk ostatních tiskovin pro resort MO včetně tvorby razidel a správy vojenských skladových tiskopisů.

V oblasti globálních navigačních družicových systémů zodpovídá zejména za implementaci technologie GPS do AČR včetně odborné a technické podpory uživatelů GPS.

Logisticky zabezpečuje oblast zásobování geografickými produkty a vojenskými skladovými tiskopisy.

Podílí se na odborné přípravě a výcviku v oblastech působnosti geografické služby AČR a hydrometeorologické služby AČR.

 

VGHMÚř se podílí na výkonu státní správy na úseku zeměměřictví pro obranu státu dle zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, a zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. V oblasti poskytování leteckých meteorologických služeb letectvu AČR se řídí zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.