Krátké zprávy

Podmínky poskytování produktů a služeb

Ministerstvo obrany poskytuje mimoresortním subjektům výsledky zeměměřických činností vyhotovených v působnosti orgánů geografické služby Armády České republiky pouze za účelem potřeby obrany státu, zajišťování bezpečnosti, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a výzkumu rizikových jevů, a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 5a a § 5b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Více informací zde.