Periodika, publikace

Geografická služba AČR vydává periodika a odborné publikace určené pro osvětovou a vědeckoodbornou činnost a zveřejňování aktuálních informací ze všech oblastí působnosti geografické služby AČR.

Vojenský geografický obzor (VGO) je odbornou publikací zaměřenou primárně na problematiku geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Je vydáván jako pravidelné recenzované periodikum v tištěné a digitální formě. 

Publikace vydávané v působnosti GeoSl AČR.