Geografická služba AČR se podílí na mezirezortních a mezinárodních projektech tvorby geografických dat z území ČR a zahraničí.


ORTOFOTOGRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) spolupracuje s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) na tvorbě barevného ortofota z území ČR. Více o projektu zde.

Perioda snímkování: 2 roky

Rozlišení ortofota: 12,5 cm 


ZÁKLADNÍ DATABÁZE VÝŠKOPISU ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Tvorba a aktualizace základních databází je realizována v rozsahu daném realizační dohodou mezi ČÚZK a MO. Spolupráce navazuje na projekt tvorby nového výškopisu metodou leteckého laserového skenování v letech 2009 - 2012. V současné době se jedná zejména o spolupráci na aktualizaci základního digitálního modelu reliéfu (DMR5). Více o projektu zde.


MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP)

Tvorba vektorové geodatabáze v podrobnosti odpovídající mapě měřítka 1 : 50 000 z krizových oblastí světa. Projektu se zúčastňuje řada zemí na základě přístupové smlouvy Memorandum of Understanding. Jako základní datový a informační podklad jsou využívány aktuální družicové snímky vysokého rozlišení. Základní ukládací jednotkou je buňka 1° × 1°.


MULTINATIONAL TANDEM-X HIGH RESOLUTION ELEVATION DATA EXCHANGE (TREx) PROGRAM

Tvorba celosvětového výškopisného modelu v rozlišení pravidelné sítě 0,4" × 0,4" a absolutní výškové přesnosti do 10 m. Jedná se o mezinárodní projekt na základě smluvního ujednání, které je obdobné jako u projektu MGCP. K tvorbě výškopisného modelu jsou využívána data družicové radarové interferometrie.