Kontakty

Geografická služba AČR - oddělení GEOMETOC

Ministerstvo obrany

Sekce zpravodajského zabezpečení AČR Ministerstva obrany

Oddělení GEOMETOC

Vítězné náměstí 5

160 01 Praha 6

Tel.: +420 973 216 401

Fax: +420 973 216 409

E-mail: geosacr@army.cz


Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Čs. Odboje 676

518 16 Dobruška

Tel.: +420 973 247 619

Fax: +420 973 247 652

E-mail: vghmur@army.cz


Univerzita obrany

Katedra vojenské geografie a meteorologie (K-210)

Kounicova 65

612 00 Brno

Tel.: +420 973 445 223

Fax: +420 973 445 068

E-mail: Martin.Hubacek@unob.cz


Redaktor webových stránek

Ing. Radek Wildmann

Tel.: 973 247 718

Mobil: 724 850 582

E-mail: wildmannr@army.cz